Tiêu chuẩn DIN

Tiêu chuẩn DIN với DIN là viết tắt của Deutsches Institut für Normung (Viện tiêu chuẩn Đức). Như vậy DIN là một hệ tiêu chuẩn do Viện tiêu chuẩn của Đức đặt ra. Đến nay thì bộ tiêu chuẩn này đã đạt tới con số hơn 12.000 tiêu chuẩn khác nhau.

Các tiêu chuẩn khác

Tiêu chuẩn ISO

Tiêu chuẩn ASTM

Tiêu chuẩn JIS

Tiêu chuẩn GB

Tiêu chuẩn KS

Tiêu chuẩn JSS

Tiêu chuẩn EN