BỘ MÁY TỔ CHỨC

NHÂN SỰ

Hiện Khải Nguyên có 200 nhân viên đang làm việc tại Công ty.Hầu hết đều đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng và tham dự đầy đủ các khóa đào tạo của Công ty.

Với kinh nghiệm thực tế, sự cọ sát thường xuyên kết hợp với việc trao dồi, rèn luyện kỹ năng, tất cả nhân viên của Khải Nguyên đều có kiến thức rộng và sâu trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Khải Nguyên có một cơ cấu tổ chức phù hợp, khoa học, đảm bảo sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ phận chức năng trong Công ty.

Chức năng của từng bộ phận được hoạch định một cách rõ ràng, rành mạch.

Công tác quản lý, điều hành được thực thi một cách khoa học, chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác, cho phép mệnh lệnh cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất tới mọi nhân viên.

Khải Nguyên luôn đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Các mục tiêu, kế hoạch đều được văn bản hóa và phải được thực hiện đúng theo thời gian yêu cầu.

Khải Nguyên coi mỗi thành viên trong Công ty là một bộ phận hữu cơ không rách rời và luôn đặt niềm tin, tạo điều kiện để từng thành viên được cống hiến, phát huy hết khả năng của mình vì sự phát triển chung của Công ty.

Khải Nguyên trân trọng, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty và chia sẻ lợi ích thỏa đáng cho những đóng góp đó.