Tiêu chuẩn JIS

Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản là các tiêu chuẩn áp dụng cho hoạt động công nghiệp ở Nhật Bản được điều phối bởi Ủy ban Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản và được hiệp hội tiêu chuẩn Nhật Bản xuất bản. JISC gồm nhiều ủy ban trên khắp nước Nhật và đóng vai trò trung tâm trong hoạt động tiêu chuẩn hóa ở Nhật.

Các tiêu chuẩn khác

Tiêu chuẩn ISO

Tiêu chuẩn ASTM

Tiêu chuẩn DIN

Tiêu chuẩn GB

Tiêu chuẩn KS

Tiêu chuẩn JSS

Tiêu chuẩn EN