Tiêu chuẩn GB

Tiêu chuẩn Guobiao hoặc tiêu chuẩn GB là tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc do Cơ quan Tiêu chuẩn hóa Trung Quốc (SAC), Ủy ban Quốc gia về ISO và IEC của Trung Quốc ban hành.

Các tiêu chuẩn khác

Tiêu chuẩn ISO

Tiêu chuẩn ASTM

Tiêu chuẩn DIN

Tiêu chuẩn JIS

Tiêu chuẩn KS

Tiêu chuẩn JSS

Tiêu chuẩn EN