Sân bay Cát Bi – Hải Phòng

  1.  Chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  2.  Vốn đầu tư: 1.500 tỷ VNĐ
  3.  Cấp bulon cho nhà thầu: ATAD
  4.  Địa chỉ: Hải Phòng

 

Chia sẻ: