Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (MỞ RỘNG)

  1.  Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
  2.  Vốn đầu tư: 1tỷ USD
  3.  Cấp bulon cho nhà thầu: XN Cơ Điện – Công ty Cổ phần Tư Vấn xây dựng điện 2
  4.  Địa chỉ: Bình Thuận
Chia sẻ: