Cầu vượt Kết cấu thép Ô Đông Mác

  1.  Chủ đầu tư: Sở GTVT Hà Nội
  2.  Vốn đầu tư: 168 tỷ
  3.  Cấp bulon cho nhà thầu: Công  ty CP cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long
  4.  Địa chỉ: Hà Nội
Chia sẻ: