Dự án mở rộng Nhà máy Pepsico Đồng nai

  1.  Chủ đầu tư: Suntory Pepsi Co Vietnam Beverage
  2.  Vốn đầu tư: 45 triệu USD
  3.  Cung cấp bulon cho nhà thầu: BMB Steel
  4.  Địa chỉ: Tỉnh Đồng Nai.
Chia sẻ: