Nhà máy Lock & Lock

  1.  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lock and Lock Vina
  2.  Vốn đầu tư: 59.5 tỷ VND
  3.  Cung cấp bulon cho nhà thầu: BMB Steel
  4.  Địa chỉ: Khu công nghiệp – Nhơn Trạch V – Đồng Nai
Chia sẻ: