Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng Quốc tế Nội Bài

  1. Chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  2. Vốn đầu tư: 6.000 tỷ VNĐ
  3. Cung cấp bulon cho nhà thầu: Đại Dũng
  4. Địa chỉ: Hà Nội
Chia sẻ: