Đường hầm Thủ Thiêm

  1.  Nguồn vốn đầu tư:  ODA Nhật Bản
  2.  Vốn đầu tư: 8.101 tỉ VND
  3.  Cấp hàng cho nhà thầu Obayashi
  4.  Địa chỉ : Thành phố Hồ Chí Minh
Chia sẻ: