Nhà máy thép Formosa

  1. Chủ đầu tư: Công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa.
  2. Vốn đầu tư: 11 tỷ USD
  3. Cấp bulon cho nhà thầu: Hóa chất 6, MCC5, MCC20, Baoye….
  4. Địa chỉ: Hà Tỉnh
Chia sẻ: