Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

  1.  Chủ đầu tư: Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam
  2.  Vốn đầu tư: 1,25 tỷ USD
  3.  Cấp bulon cho nhà thầu: Lilama 18
  4.  Vị trí xây dựng, lắp đặt: Huyện Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh
Chia sẻ: