Tòa nhà Bitexco Financial

  1.  Chủ đầu tư: Bitexco group
  2.  Vốn đầu tư: 300 triệu USD.
  3.  Cung cấp bulon cho nhà thầu: SSG.
  4.  Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh.
Chia sẻ: