Cầu vượt kết cấu thép Lê Hồng Phong

  1.  Chủ đầu tư: UBND Thành phố Hải Phòng
  2.  Vốn đầu tư: 300 tỷ
  3.  Cấp bulon cho nhà thầu: Công ty Cơ khí 41 – Xây dựng Thăng Long
  4.  Địa chỉ: Hải Phòng
Chia sẻ: