Bulong đầu lục giác cấp bền 8.8 nửa xi trắng

*
*
*
*
*