Bulong đầu lục giác ren nhuyễn cấp bền 8.8 nửa đen

*
*
*
*
*