Bulong đầu lục giác cấp bền 8.8 suốt đen

*
*
*
*
*