Long đền phẳng 10 thép xi trắng-HRC38~45

*
*
*
*
*