Long đền phẳng 10 thép nhúng nóng -HRC38~45

*
*
*
*
*