Long đền phẳng 10 thép Plain-HRC38~45

Long đền phẳng 10 thép Plain-HRC38~45

*
*
*
*
*