Công ty TNHH Thương Mại Khải Nguyên (tiền thân là Công ty TNHH Gỗ Mỹ nghệ Khải Nguyên) được thành lập tại TP. Hồ Chí Minh năm 1995.

Ngành nghề kinh doanh ban đầu của Khải Nguyên là sản xuất được gỗ mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu.

Năm 1999, Khải Nguyên quyết định chuyển sang kinh doanh thương mại. Sản phẩm được lựa chọn là bu lông ốc vít phục vụ ngành cơ khí, chế tạo máy, đóng tàu, xây dựng.

Mô hình kinh doanh được xác định là phân phối.

Quyết định chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, lựa chọn sản phẩm và mô hình kinh doanh dựa trên các nhận định và điều kiện sau:

 • Ngành công nghiệp tại Việt Nam đang trên đà phát triển.
 • Nhu cầu vật tư, thiết bị phục vụ ngành công nghiệp trong đó có mặt hàng bu lông ốc vít liên tục gia tăng trong khi nguồn cung trong nước rất hạn chế.
 • Đài Loan là quốc gia sản xuất bu lông lớn nhất thế giới.
 • Khải Nguyên có quan hệ mật thiết với nhiều nhà sản xuất bu lông ốc vít có tầm cỡ của Đài Loan.

Trải qua hơn 20 năm liên tục phát triển, đến nay Khải Nguyên đã là trở thành đối tác đáng tin cậy của hàng ngàn doanh nghiệp trên cả nước và đứng vào hàng ngũ những nhà cung cấp bu lông ốc vít chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Chiến lược

Tiếp cận nhà sử dụng bu lông, ốc vít

 • Lựa chọn những doanh nghiệp mạnh, có tiềm lực, hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, đóng tàu, xây dựng.
 • Tiếp cận, xác định nhu cầu sử dụng bu lông, ốc vít của các doanh nghiệp.
 • Xây dựng phương án cung ứng sản phẩm cho doanh nghiệp.

Phát triển nguồn cung ứng

 • Lựa chọn những nhà sản xuất bu lông ốc vít hàng đầu trong và ngoài nước.
 • Tiếp cận, xác định khả năng cung ứng của các nhà sản xuất.
 • Xây dựng phương án hợp tác, mua hàng từ các nhà sản xuất.

Xây dựng nguồn hàng dự trữ

 • Cân đối cung cầu.
 • Xây dựng kho hàng dự trữ để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng kênh bán hàng và phục vụ khách hàng

 • Lựa chọn địa bàn trọng điểm để mở chi nhánh, thiết lập kho hàng.
 • Lập danh sách khách hàng tại từng địa bàn, xây dựng kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng.
 • Xây dựng kênh thông tin phục vụ khách hàng.

Phát triển nguồn nhân lực

 • Xây dựng bảng mô tả công việc chi tiết đến từng vị trí công tác.
 • Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo độ chuyên nghiệp.

Chứng nhận của chúng tôi