Tiêu chuẩn KS

Tiêu chuẩn KS (Korea Standard) là tiêu chuẩn sản xuất ống thép của Hàn Quốc.

Hệ thống chứng nhận KS dựa trên các quy định từ Điều 11 đến Điều 13 của Luật tiêu chuẩn hóa công nghiệp, vì sự xác định chất lượng thông qua hoạt động kiểm tra trong số các mặt hàng đã được ban hành bởi Tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc (KS) là điều không hề dễ dàng, do đó các chế độ đối với danh mục hàng hóa chỉ định được cho là hết sức cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng.

Các tiêu chuẩn khác

Tiêu chuẩn ISO

Tiêu chuẩn ASTM

Tiêu chuẩn DIN

Tiêu chuẩn GB

Tiêu chuẩn JIS

Tiêu chuẩn JSS

Tiêu chuẩn EN