Tiêu chuẩn ASTM

Tiêu chuẩn ASTM là bộ tiêu chuẩn kĩ thuật cho các vật liệu và sản phẩm trên Thế giới được ban hành bởi tổ chức Quốc tế ASTM (American Society for Testing and Materials) – Hiệp Hội Vật Liệu Và Thử Nghiệm Hoa Kỳ. Những tiêu chuẩn mà tổ chức này đưa ra là sự đồng thuận và được cộng đồng quốc tế chấp nhận. Hiện nay có 12.575 tiêu chuẩn ASTM hoạt động rộng khắp toàn cầu. ASTM xuất bản những tiêu chuẩn của 15 lĩnh vực trong đó có thép không gỉ. ASTM không yêu cầu hay bắt buộc phải tuân thủ các tiêu chuẩn của mình, nhưng giữa giao dịch của các công ty, tổ chức, chính phủ, … hoặc những cam kết trên hợp đồng, họ có thể yêu cầu tuân thủ một số tiêu chuẩn nhất định.

Các tiêu chuẩn khác

Tiêu chuẩn ISO

Tiêu chuẩn JIS

Tiêu chuẩn DIN

Tiêu chuẩn GB

Tiêu chuẩn KS

Tiêu chuẩn JSS

Tiêu chuẩn EN