Vít tự khoan mạ kẽm (Ren 24 – đầu mũi dài)

*
*
*
*
*
Danh mục: