Lục giác chìm đầu trụ DIN 912 suốt xi trắng

*
*
*
*
*
Danh mục: