Bulong đầu lục giác cấp bền 8.8 nửa nhúng nóng

*
*
*
*
*