Bulong hệ inch ren thường UNC

Bulong hệ inch ren thường UNC

*
*
*
*
*