logo

Sản phẩm /

Vít đầu bằng thân gỗ

Vít đầu bằng thân gỗ - Mã SP:

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:   Vít đầu bằng thân gỗ
Tiêu chuẩn:         DIN 7997
Xử lý bề mặt:       Xi trắng / Xi 7 màu
3 1.2 1.3 1.4 bg1 1.7 1.8 2.0 2.1 1.6 1.1 1.5 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Trở về trang chủ
http://khainguyen.com.vn