logo

Sản phẩm /

LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRÒN INOX

LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRÒN INOX - Mã SP:

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:   Lục giác chìm đầu tròn 
Cấp bền:              INOX SUS 304 / SUS 316
Tiêu chuẩn:         ISO 7380
3 1.2 1.3 1.4 bg1 1.7 1.8 2.0 2.1 1.6 1.1 1.5 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Trở về trang chủ
http://khainguyen.com.vn