logo

Sản phẩm /

LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRÒN

LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU TRÒN - Mã SP:

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:   Lục giác chìm đầu tròn (đầu mo)
Cấp bền:             10.9
Tiêu chuẩn:        ISO 7380
Xử lý bề mặt:      Plain /Xi trắng
3 1.2 1.3 1.4 bg1 1.7 1.8 2.0 2.1 1.6 1.1 1.5 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Trở về trang chủ
http://khainguyen.com.vn