logo

Sản phẩm /

BULONG MÓNG

BULONG MÓNG - Mã SP:

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:   Bulong móng
Cấp bền:             4.6 /5.6 /6.6 /8.8
Tiêu chuẩn:        JIS B1178
Xử lý bề mặt:      Plain /Xi trắng /Nhúng nóng
3 1.2 1.3 1.4 bg1 1.7 1.8 2.0 2.1 1.6 1.1 1.5 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Trở về trang chủ
http://khainguyen.com.vn