logo

Sản phẩm /

Bulong Chữ U

Bulong Chữ U - Mã SP:

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm:   Bulong chữ U
Cấp bền:             4.6; 5.6; 6.6
Tiêu chuẩn:         DIN 3570
Xử lý bề mặt:       Xi trắng
3 1.2 1.3 1.4 bg1 1.7 1.8 2.0 2.1 1.6 1.1 1.5 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Trở về trang chủ
http://khainguyen.com.vn